Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – marzec 2017

poland equity risk premium

Premia z tytułu ryzyka rynku kapitałowego stosowana przy kalkulacji stopy dyskontowej w wycenie przedsiębiorstw metodą DCF (tzw. ERP – Equity Risk Premium) dla rynku polskiego ponownie spadła na koniec marca 2017 r.

Rekomendowana premia szacowana na podstawie trzydziestoletniej stopy zwrotu z indeksu S&P500 wyniosła w pierwszym kwartale 2017 r. poziom 5,20%.

Metodę i szczegóły kalkulacji oraz historyczne wyniki poziomu premii za ogólne ryzyko rynku kapitałowego można znaleźć w zakładce stopa dyskontowa.

Dołącz do nas na naszym profilu