Rentowność obligacji skarbowych – 2023 r.

Rentowność wszystkich 4 analizowanych przez nas serii obligacji skarbowych na rynku wtórnym kształtuje się na koniec marca 2023 r. w wąskim przedziale 5,4-5,75%.

Obligacje czterdziestoletnie i dziesięcioletnie od początku roku notują rentowności poniżej stopy referencyjnej NBP. Styczniowy (w połowie miesiąca) spadek rentowności 5-letnich papierów i późniejszy (pod koniec stycznia) spadek obligacji 2-letnich, ukształtował dochodowość także tych dwóch emisji poniżej stopy referencyjnej. Takie relacje widocznie wskazują na oczekiwane przez rynek obniżki stóp NBP.

Od początku lutego rentowność wszystkich analizowanych obligacji na rynku wtórnym kształtuje się w przedziale 5,0-6,5%, notując delikatne wzrosty w lutym i delikatny trend spadkowy w marcu br.

Podobnie zachowywały się obligacje skarbowe na rynku pierwotnym wykazując niewielkie spadki w ostatnim miesiącu. Rentowności papierów na rynku pierwotnym wyraźnie zbliżyły się do poziomów z rynku wtórnego.

Największe obroty na GPW obserwujemy ponownie na obligacjach 2-letnich w przeciwieństwie do miesiąca poprzedniego. Wartość transakcji w marcu na papierach 2-letnich znacząco przewyższa pozostałe rodzaje obligacji. W styczniu i lutym widocznie wzrosły obroty na obligacjach 30-letnich (z terminem zapadalności w 2047 r.), które przekroczyły swój szczyt z maja 2022 osiągając w lutym ponad 1 mln zł obrotu.

Zobacz raport: Rentowność obligacji skarbowych – marzec 2023

Ostatnia podwyżka stóp procentowych NBP zwiększyła stopę referencyjną do najwyższego poziomu od lutego 2003 r. osiągając poziom 6,75%.