Dyskonto z tytułu braku płynności – 1 kwartał 2017

premia za płynność, dyskonto za brak płynności

Wysokość dyskonta za brak płynności przy wycenie spółki nienotowanej na rynku publicznym, zgodnie z najnowszą aktualizacją, zamyka się na poziomie 22% i dotyczy najmniejszych spółek z kapitalizacją poniżej 29 mln zł.

Odpowiednio mniej będą korygowane spółki małej i średniej kapitalizacji. Wartość spółek z kapitalizacją w przedziale 29-240 mln zł będzie dyskontowana o 16%, a redukcja wartości spółek średniej wielkości spółki to tylko 12%.

Dyskonto z tytułu wielkości dla spółek o największej kapitalizacji (powyżej 780 mln zł) zostało ustalone w pierwszym kwartale 2017 r. na poziomie 8%.

Zobacz raport za 1 kwartał 2017                   Przejdź do archiwum raportów

Dołącz do nas na naszym profilu