Dyskonto za brak płynności – 3 Q 2017

premia za płynność, dyskonto za brak płynności

Dyskonto z tytułu braku płynności stosowane w wycenie przedsiębiorstw których akcje nie są notowane w zorganizowanym systemie obrotu umożliwiającym szybkie zbycie tych papierów bez istotnej utraty wartości utrzymuje się w trzecim kwartale 2017 r. bez zmian. Dyskonto za akcje lub udziały niepłynnych spółek o dużej kapitalizacji pozostaje na poziomie 8%, średnich podmiotów w wysokości 12%, a małych i mikro przedsiębiorstw w niezmienionej w stosunku do drugiego kwartału, wysokości odpowiednio 16% i 22%.

Zobacz bieżący raport – dyskonto za niepłynność 3 Q 2017

Dołącz do nas na naszym profilu