Konferencja pt. „Obligacje jako źródło finansowania”

stowarzyszenie emitentów giełdowych

Global Rating na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GPW i PKF Consult pt. „Obligacje jako źródło finansowania.”

Paweł Goźliński Prezes Zarządu spółki Global Rating prezentował wyniki analizy rynku obligacji w Polsce. Przedmiotem prezentacji były koszty finansowania za pomocą emisji obligacji korporacyjnych, a dokładnie czynniki wpływające na poziom marż procentowych.

Konferencja odbyła się 25 lutego 2015 roku w Sali Catalyst warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerami wydarzenia byli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i PKF Consult.