Marże procentowe obligacji na Catalyst w 2015


Średnia marża procentowa obligacji przedsiębiorstw notowanych na Catalyst nadal spada. Marże obligacji bankowych w miarę stabilne. Obligacje spółdzielcze i komunalne w niełasce inwestorów.

Spadają marże procentowe obligacji przedsiębiorstw

Marża procentowa, stanowiąca wynagrodzenie inwestorów za ryzyko inwestycji w obligacje na rynku pierwotnym i koszt obsługi zadłużenia dla emitentów – w 2015 r. kontynuuje trend spadkowy na rynku obligacji przedsiębiorstw.

Marża procentowa obligacji przedsiębiorstw notowanych na Catalyst na koniec 2015 r. wyniosła średnio 4,5%, podczas gdy na koniec poprzedniego roku było to 5,1%. Podobnie, jeżeli porównamy obligacje wyemitowane tylko w 2015 r., to ich marża jest na niższym o średnio 0,3 pkt. proc. poziomie od emisji z 2014 r. (4,3% w porównaniu do 4,6%). Wyraźny trend spadkowy na rynku tych papierów utrzymuje się co najmniej od 2012 r.

Obligacje bankowe ustabilizowały poziom

Po raz pierwszy od dłuższego czasu ustabilizował się poziom marży obligacji bankowych. Emisje przeprowadzone w 2015 r. zanotowały taki sam poziom przeciętnej marży jak w 2014 r. po wyraźnym spadku w dwóch poprzednich latach.

marże obligacji, obligacje korporacyjne, obligacje bankowe

Obligacje spółdzielcze i komunalne w niełasce

Mała liczba emisji na rynku obligacji spółdzielczych i komunalnych nie pozwala na obiektywną ocenę tego wskaźnika. W 2015 r. nie wprowadzono do obrotu żadnych obligacji komunalnych, a w 2014 r. tylko emisje przeprowadzone w 2013 r.

W przypadku obligacji spółdzielczych ostatni rok nie był także przełomem. Przeprowadzono zaledwie 3 emisje o średniej marży 3,7% w porównaniu do 3,1% w roku poprzednim.

Relacje bez większych zmian

Nadal największe marże występują w grupie obligacji przedsiębiorstw, a najmniejsze w przypadku papierów emitowanych przez samorządy. Średnia marża tych drugich, biorąc pod uwagę wszystkie papiery tego rodzaju notowane na Catalyst na koniec 2015 r. wyniosła 1,7%. Po środku znajdują się obligacje spółdzielcze ze średnią marżą na poziomie 3,4% i bankowe 2,5%.

średnia marża obligacji w 2015

* Dla emisji o stałym oprocentowaniu przyjęto marżę procentową jako różnicę pomiędzy stopą procentową określającą kupon obligacji, a odpowiednią rynkową stopą procentową dostosowaną do waluty emisji i liczby okresów odsetkowych w roku (WIBOR, EURIBOR).

24.08.2016 PG

Fot: fedrusel/Shutterstock.com