Obligacje nie-skarbowe na Catalyst

obligacje nieskarbowe na catalyst

Czynniki wpływające na wysokość oprocentowania.

Raport zawiera analizę rynku publicznie notowanych obligacji nie-skarbowych w Polsce. Tematem przewodnim analizy jest wysokość marż procentowych (spread’ów kredytowych) włączonych w strukturę łącznego oprocentowania obligacji.

Analizie zostały poddane wszystkie papiery nie-skarbowe notowane na Catalyst na dzień 31.12.2014 r. w podziale na cztery grupy: obligacje przedsiębiorstw, obligacje bankowe, obligacje spółdzielcze i obligacje komunalna.

Analizowane są czynniki które potencjalnie mogą wpływać na wysokość oprocentowania, takie jak: wielkość emisji i emitenta, zabezpieczenie emisji, branża emitenta, postrzeganie emitenta, termin emisji i ryzyko niewypłacalności.

 

Raport został sporządzony przez Global Rating Sp. z o.o. (aktualnie: FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.) i PKF Consult Sp. z o.o. (aktualnie: PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K).

Zobacz pełną wersję raportu w formacie pdf.: Raport: Obligacje nie-skarbowe na Catalyst