Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Plan restrukturyzacji

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zrealizowane zlecenia dla największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce i nowoczesne podejście do biznesu powoduje, że dzisiaj możemy wspierać naszych klientów w zakresie poprawy funkcjonowania ich przedsiębiorstwa.

Plan restrukturyzacji w naszym wykonaniu to kompleksowa analiza przedsiębiorstwa obejmująca zachodzące w nim procesy, model funkcjonowania i postawione do dyspozycji zasoby. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie określić sposoby optymalizacji tych czynników, poprawę modelu zarządzania i wprowadzić przedsiębiorstwo na ścieżkę trwałej poprawy wyników.

Naszą ofertę uzupełniamy o niezależny przegląd biznesu kierowany do sektora finansowego, którego założeniem jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw objętych postępowaniem układowym lub zagrożonych niewypłacalnością. Wierzycielom zapewniamy niezbędne wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń, a przedsiębiorstwom przetrwanie tego trudnego okresu w chwili przejściowej utraty płynności.