Premia z tytułu ryzyka wielkości w stopie dyskontowej – 3Q2017

Wycena przedsiębiorstwa o małej skali działalności wymaga uwzględnienie większego ryzyka operacyjnego w stosunku do największych podmiotów gospodarczych. Takie ryzyko określa premia za wielkość