Premia za kontrolę i dyskonto za brak kontroli – Raport 2020

Aktualizacja raportu na temat premii z tytułu kontroli jaką skłonni są płacić inwestorzy w transakcjach przejęcia przedsiębiorstw – na podstawie wezwań do sprzedaży akcji spółek na GPW, najważniejsze wnioski:

  • Średnia premia z tytułu kontroli kontynuuje rozpoczęty w 2019 r. trend spadkowy,
  • Wystąpił silny wzrost premii w branży produkcja przemysłowa, która przejmuje pierwsze miejsce pod względem determinacji inwestorów i wysokości płaconej premii.
  • Widocznie spadła średnia premia dla przedsiębiorstw energetycznych,
  • Najmniej doceniany przez inwestorów staje się handel, którego premia spada najniżej ze wszystkich analizowanych grup branżowych,
  • Negatywny wpływ wartości przejmowanego pakietu akcji na wysokość premii za kontrole pozostaje widoczny tylko dla najmniejszych transakcji – tych poniżej 50 mln zł.
  • Udział przejmowanego pakietu w kapitale podstawowym utrzymuje premię na widocznie wyższym poziomie w przypadku transakcji przejęć powyżej 66% udziału w kapitale,
  • Dynamicznie zwiększyła się premia ofertowa przejęć nieudanych, co mimo spadku średniej premii transakcyjnej, zwiększyło poziom premii ofertowej.
  • Wyraźnie poprawiła się jednocześnie premia za zwiększenie kontroli w transakcjach, w których wykup akcji realizowali akcjonariusze większościowi.

Analiza obejmowała oferty i transakcje wezwań na akacje spółek giełdowych notowanych na GPW, w tym transakcje przymusowego wykupu i oferty nabycia akcji własnych emitentów oraz zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji.

ZOBACZ RAPORT