Premia za kontrolę w polsce – 2017

Analiza wysokosci premii za kontrole i dyskonta z tytułu braku kontroli w Polsce