Premia za płynność i dyskonto za brak płynności – 3Q2017

dyskonto z tytułu braku płynności stosowane dla przedsiębiorstw nienotowanych w zorganizowanym systemie obrotu