Premia za płynność i dyskonto za brak płynności – 1Q2017

Stopa dyskonta z tytułu braku płynności i premia za brak płynności