Premia za płynność i dyskonto za brak płynności – 4Q2017