Premia za ryzyko rynku w stopie dyskontowej – 2 kwartał 2019

Premia za ryzyko rynku kapitałowego stanowiąca składnik stopy dyskontowej została oszacowana w aktualizacji na dzień 30 czerwca 2019 r. na poziomie 5,59 pkt. proc., co daje poziom nieznacznie wyższy w stosunku do aktualizacji z końca poprzedniego kwartału.

Premia za ryzyko rynku kapitałowego jest jedną z wielkości stopy dyskontowej, której ustalenia wymaga realizowana wycena firmy metodą dochodową. Iloczyn premii za ryzyko rynku i wskaźnika beta dla odpowiedniej branży pozwala ustalić premię za ryzyko branży.

Zobacz pełny raport: Premia za ryzyko rynku