Premia za ryzyko w stopie dyskontowej – czerwiec 2017

poland equity risk premium

Nieznacznie wzrosła premia za ogólne ryzyko rynku kapitałowego – czyli parametr stosowany w stopie dyskontowej przy wycenie spółki metodą dochodową.

Aktualny rekomendowany poziom premii na koniec drugiego kwartału 2017 r. wynosi 5,25%.

Podstawą szacowania premii za ogólne ryzyko rynku kapitałowego jest rentowność inwestycji z indeksu S&P500 powiększona o premię za ryzyko na rynku polskim. Szczegółowo metodologia została opisana w zakładce stopa dyskontowa.

Dołącz do nas na naszym profilu