Premia za ryzyko wielkości – 2Q2019

Aktualizacja premii za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej – raport przedstawia o jaki poziom należy zwiększyć stopę dyskontową w wycenie spółki średniej, małej i mikro wielkości metodą dochodową.

Korekta stopy dyskontowej o premię z tytuły ryzyka wielkości opisuje wyższe ryzyko operacyjne jakim charakteryzują się mniejsze podmioty gospodarcze. Ponieważ ryzyko działalności jest znacznie wyższe dla małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu z dużymi spółkami giełdowymi na podstawie notowań których wyznaczane są typowe parametry stopy dyskontowej, przy wycenie tych spółek stosuje się odpowiednią korektę stopy dyskontowej w postaci właśnie takiej premii za ryzyko wielkości.

zobacz raport za 2Q2019      |          zobacz poprzednie raporty