Premia z tytułu ryzyka wielkości w stopie dyskontowej – 1Q2017