Premia za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej – 1Q2016