Premia za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej – 2Q2016