Premia za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej – 3Q2016