Premia za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej – 4Q2016