Premia za wielkość – 2Q2017

dyskonto z tytułu małej wielkości, premia za wielkość, ryzyko wielkości w wycenie dcf, stopa dyskontowa

Premia z tytułu wielkości przedsiębiorstwa stosowana jako składnik stopy dyskontowej w wycenie przedsiębiorstwa metodą DCF mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wg ostatniej aktualizacji za drugi kwartał 2017 r. wynosi maksymalnie 13 pkt. proc. O tyle bowiem należy zwiększyć stopę dyskonta najmniejszej wycenianej spółki o wartości kapitalizacji poniżej 2 mln zł.

Premia dla spółek których wartość rynkowa kapitału własnego przekracza 29 mln zł, lecz nie więcej jak 240 mln zł, została ustalona w przedziale 3,7-8,9 pkt. proc. Spółki średniej wielkości – o kapitalizacji 240-780 mln zł, otrzymują premię zwiększającą ich stopę dyskontową o 2,2 pkt. proc.

Zobacz aktualny raport za 2Q2017   |   Zobacz poprzednie raporty

 

Fot.: patpitchaya/Shutterstock.com

Dołącz do nas na naszym profilu