Premia za wielkość – 3 kwartał 2018

Nawet 10 pkt. proc. Może powiększyć oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w najmniejsze spółki premia z tytułu ryzyka wielkości zgodnie z ostatnią aktualizacją za trzeci kwartał 2018 r.

Premia wielkości dla średniej wielkości przedsiębiorstw tj. takich, których kapitalizacja znajduje  się w przedziale 230-840 mln zł wyniosła tym razem 1,5 pkt. proc.

Dla spółek małej kapitalizacji (30-230 mln zł) premia została ustalona w przedziale 2,6-4,6 pkt. proc.

Zobacz aktualny raport za 3Q2018   |   Zobacz poprzednie raporty