Premia za wielkość – 4 kwartał 2021

Zgodnie z ostatnią aktualizacją premia za wielkość dla spółki o mikro kapitalizacji utrzymuje się na poziomie między 9,3-11,7 pkt. proc. Wycena spółki o małej kapitalizacji, metodą DCF wymaga zastosowywania premia w przedziale 3,5-6,4 pkt. proc. Stopa dyskontowa dla spółki średniej kapitalizacji będzie powiększona o premię na poziomie 1,6 pkt. porc.

Zobacz podsumowanie analizy za 4 kwartał 2021