Rentowność obligacji skarbowych – kwiecień 2017

report na temat rentowności obligacji skarbowych w kwietniu 2017 r.