Rentowność obligacji skarbowych – październik 2016