Spada rentowność obligacji skarbowych – maj 2017

rentowność obligacji skarbowych,

Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu DS0726 w maju utrzymywała się gównie w okolicy 3,3%. Dopiero na koniec miesiąca rentowność tych obligacji wyraźnie spadła do najniższego poziomu w tym roku. Spadek był dosyć istotny i wyniósł 0,14 pkt proc. w porównaniu do końca miesiąca poprzedniego.

Tegoroczne minimum ustaliły także obligacjom 2- i 5-letnie, których rentowność na koniec miesiąca wyniosła odpowiednio 1,67%, 2,47%. Gwałtownie spadła jednak rentowność papierów 30-letnich – choć przy relatywnie niewielkich obrotach. Obligacje z terminem wykupu w 2037 r spadły aż o 0,92 pkt. proc., a ich poziom na koniec miesiąca uplasował się poniżej rentowności obligacji 5 i 10-letnich.

Spadki rozpoczęły się od przetargów na obligacje hurtowe 18 maja, w których papiery 5- i 10-letnie obniżyły rentowność o 13-14 pkt. proc. Dopełnieniem pierwszego w maju przetargu na rynku pierwotnym był przetarg 25 maja, na którym gwałtownie (o 0,52 pkt proc.) spadła rentowność 2-letnich obligacji zerokuponowych.

Łączne obroty obligacji skarbowych notowanych na GPW były wyższe jedynie o 8% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obroty odnotowały obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu z terminem wykupu w 2025 r. (DS0725) i w 2027 (DS0727) – odpowiednio 18 i 16 mln zł. Średnia rentowność tych papierów skarbowych liczona w maju dla dziennych kursów zamknięcia wyniosła 3,15% dla obligacji DS0725 i 3,35% dla obligacji DS0727.

obligacje skarbowe w maju 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz raport z maja 2017          Przejdź do archiwum raportów