Stopa dyskontowa 4 kwartał 2021

Publikowana kwartalnie premia za ogólne ryzyko rynku kapitałowego, będąca składnikiem stopy dyskontowej w wycenie przedsiębiorstw zanotowała widoczny wzrost na koniec 2021 r. W porównaniu do poprzedniego kwartału, stopa dyskontowa wzrosła niemal 2 pkt proc. co jest bezpośrednim wynikiem trwających w Polsce podwyżek stóp procentowych i zwiększającego się dystansu oprocentowania „bezpiecznych” lokat do poziomu jednego z najbezpieczniejszych rynków finansowych, tj. USA.

Zobacz pełny raport: Premia za ryzyko rynku