Stopa dyskontowa za 4 kwartał 2018 bije rekord dna

Premia za ryzyko rynku kapitałowego, stosowana do wyceny podmiotów gospodarczych jako główny składnik stopy dyskontowej osiągnęła na koniec 2018 r. najniższy poziom od początku jej pomiarów realizowanych przez FinancialCraft notując 4,65% w porównaniu do 5,69% na koniec poprzedniego kwartału. Spadek był jeszcze większy w porównaniu z poziomem z końca poprzedniego roku i wyniósł ponad 1,7 pkt. proc.

Nowe minimum wynika z niższych poziomów wszystkich czynników wpływających na wysokość premii za ryzyko rynkowe. Spadła zarówno stopa zwrotu z portfela rynkowego, rentowność amerykańskich obligacji skarbowych oraz premia za ryzyko rynku polskiego. Ta ostatnia wynika z widocznego obniżenia rentowności polskich 10-letnich obligacji Skarbu Państwa, które spadło w ostatnich dniach grudnia o -0,44 pkt. proc. w stosunku do poziomu z końca trzeciego kwartału 2018 r.

Zobacz pełny Raport