Premia za ogólne ryzyko rynku 2Q2016

premia za ogólne ryzyko rynku kapitałowego stosowana w stopie dyskontowej