Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Rentowność obligacji skarbowych – 2023 r.

Rentowność wszystkich 4 analizowanych przez nas serii obligacji skarbowych na rynku wtórnym kształtuje się na koniec marca 2023 r. w wąskim przedziale 5,4-5,75%. Obligacje czterdziestoletnie i dziesięcioletnie od początku roku notują rentowności poniżej stopy referencyjnej NBP. Styczniowy (w połowie miesiąca) spadek rentowności 5-letnich papierów i późniejszy (pod koniec stycznia) spadek obligacji 2-letnich, ukształtował dochodowość także…

Read More »