Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Premia za ryzyko wielkości – 3 kwartał 2022

Premia z tytułu ryzyka wielkości stosowana w stopie dyskontowej według najnowszej aktualizacji za trzeci kwartał 2022 r. dla najmniejszych podmiotów, spadła do poziomu 7,2%. Najnowsza aktualizacja raportu przewiduje premię z tytułu wielkości dla: mikro przedsiębiorstw, czyli podmiotów o kapitalizacji poniżej 59 mln zł w przedziale 4,7-7,2%, małych przedsiębiorstw, czyli podmiotów o kapitalizacji 59-400 mln zł…

Read More »