Valuation Book 2015

Mnożniki finansowe spółek giełdowych i składniki stopy dyskonta do wyceny przedsiębiorstw