Wartość marki w biznesie i jej wycena

Przez lata rozwoju rynku własności intelektualnych i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem opartej na budowaniu wartości marki, w obecnych czasach wycena marki i ujawnienie jej wartości w sprawozdaniu finansowym, a szczególnie rozpoznanie wartości dochodu z przeszacowania wartości marki stało się synonimem kreatywnej księgowości. Nie powinno stać się to jednak usprawiedliwieniem dla rezygnacji z efektywnego pomiaru wartości marki i jej roli w działalności przedsiębiorstwa. Tak samo jak nie jest usprawiedliwieniem do rezygnacji z budowania wartości marki w biznesie.

Zobacz cały artykuł pt. Wartość marki w biznesie i jej wycena

https://www.linkedin.com/in/pawe%C5%82-go%C5%BAli%C5%84ski-56309b95/detail/recent-activity/

https://www.facebook.com/pg/financialcraft.pl123/posts/?ref=page_internal