Wycena marki sieci franczyzowej


Znak towarowy funkcjonujący w sieci franczyzowej charakteryzuje się nieco odrębną specyfiką biznesu od typowej działalności realizującej aktywność w zakresie rozwoju marki. Sieci franczyzowe polegają często na udostępnieniu nie tylko marki i wizerunku z nią związanego ale również wiedzy na temat modelu prowadzonego biznesu (know-how), dostępu do grup zakupowych umożliwiających nabywanie towarów po konkurencyjnych cenach lub określonej jakości czy gwarantują dostęp do szeregu usług natury biznesowej dla mniej doświadczonych przedsiębiorców, co wycena marki powinna uwzględniać.

Z jednej strony znak towarowy objęty franczyzą czerpie korzyści jakie przynosi marce funkcjonowanie samego systemu, jego potencjał, konkurencyjność na rynku i dynamika rozwoju. Z drugiej strony, biznes franczyzowy ograniczony jest licznymi wymaganiami dotyczącymi jakości, standardów i sposobu funkcjonowania. Powoduje to, że nakłady na rozwój marki nie zamykają się w katalogu wydatków marketingowych i PR, a uwzględniać muszą szereg innych czynników związanych z utrzymywaniem pewnego rodzaju kodeks postępowania – nie tylko w zakresie jakości obsługi klienta, wizerunku marki czy jakości produktów, ale wielu innych, specyficznych w każdym przypadku aspektów.

Przez wzgląd na tego rodzaju specyfikę, wycena marki funkcjonującej w sieci franczyzowej musi uwzględniać uwarunkowania prowadzonego w określony, wyjątkowy sposób biznesu.

Patrząc na to przez pryzmat finansowy, w przypadku dwóch porównywalnych marek, przynoszących dzisiaj porównywalne dochody, ta która utrzymuje wysokie standardy sieci franczyzowej i inwestuje w rozwój, będzie w przyszłości zawsze bardziej dochodowa i konkurencyjna, od tej, która dzisiaj rozwija sprzedaż w oparciu o niskie ceny uzyskane kosztem niskiej jakości. Wycena marki franczyzowej bywa zatem często na wyższym poziomie, od wyceny typowego znaku towarowego.

Fot. new photo/Shutterstock.com