Wycena spółki metodą DCF

DCF, wycena DCF, wycena spółki metodą dcf, wycena przedsiębiorstwa metodą dcf,

Wycena spółki metodą DCF (ang: discounted cash flows) – zdyskontowanych przepływów pieniężnych polega na oszacowaniu wartości obecnej przyszłych prognozowanych przepływów finansowych z działalności przedsiębiorstwa.

Istotą zastosowania metody DCF do wyceny spółki jest przekonanie, że dla potencjalnego inwestora, spółka jest warta tyle ile stanowi wartość obecna przyszłych wolnych od wszelkich obciążeń przepływów pieniężnych jakie spółka może wygenerować w toku działalności dla tego inwestora.

Wartość przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych doprowadzana jest do wartości obecnej za pomocą stopy dyskontowej, a cały proces nazywa się dyskontowaniem. Dyskontowanie przepływów pieniężnych polega na uwzględnieniu utraty wartości pieniądza w czasie za pomocą rynkowej stopy procentowej (stopy dyskontowej).

Stopa dyskontowa stanowi zatem oczekiwaną stopę zwrotu, którą potencjalny inwestor mógł by osiągnąć z inwestycji na rynku kapitałowym w aktywa podobnej klasy o podobnym poziomie ryzyka. Stopa dyskontowa jest wyrażona w procentach, najczęściej w ujęciu rocznym. Zastosowanie i szacowanie stopy dyskontowej zleżą od przyjętej metody wyceny.

Wycena spółki metodą dochodową odbywa się najczęściej jedną z trzech następujących technik:

  • Wycena spółki na podstawie przepływów pieniężnych generowanych dla właścicieli i wierzycieli dyskontowanych stopą dyskontową w postaci średniego ważonego kosztu kapitału (WACC).
  • Wycena spółki na podstawie przepływów pieniężnych generowanych dla właścicieli, dyskontowanych stopą dyskontową w postaci nielearowanego kosztu kapitału własnego.
  • Wycena spółki na podstawie przepływów pieniężnych generowanych dla właścicieli i wierzycieli dyskontowanych stopą dyskontową w postaci nielearowanego kosztu kapitału własnego. Metoda ta wymaga uwzględnienia dodatkowo korzyści z tytułu traczy podatkowej osiąganej w wyniku zaliczenia kosztów finansowych do podstawy opodatkowania.

| Zobacz więcej na temat wyceny DCF | Zobacz nasze realizacje w zakresie wyceny przedsiębiorstw |

 

Fot.: g0d4ather/Shutterstock.com

Dołącz do nas na naszym profilu