Zwalniają obligacje nie-skarbowe na Catalyst


Tylko 8 nowych podmiotów zdecydowało się w pierwszej połowie 2016 r. na wprowadzenie emitowanych obligacji na rynek Catalyst. W całym 2015 roku ta liczba wyniosła 28 a rok wcześniej 53. Tendencja rynku wyraźnie słabnie.

Ponad dwukrotnie spadła liczba nowych emitentów obligacji nie-skarbowych na Catalyst w 2015 r., a liczba wszystkich emisji na koniec roku wzrosła zaledwie o 5 szt. w porównaniu z końcem 2014 r. Rok 2016 także nie przynosi przełomu, liczba wszystkich emisji do maja wzrosła zaledwie o 16 szt. a na rynku pojawiło się jedynie 8 nowych emitentów tych obligacji.

Najwięcej w bieżącym roku przybyło obligacji komunalnych (7 szt.) i bankowych (5 szt.). Najbardziej jednak rozczarowują obligacje przedsiębiorstw, których liczba zwiększyła się zaledwie o 4 szt., a w poprzednim roku jedynie o 1 szt., podczas gdy w latach 2013-2014 liczba emisji na koniec roku rosła odpowiednio o 42 i 49 szt.

Wartość emisji też w odwrocie

Chociaż jeszcze ubiegły rok przyniósł całkiem przyzwoity (ponad 10%) wzrost wartości obligacji nie-skarbowych, to już bieżący, do maja, wykazuje nieznaczny spadek łącznej wartości tych papierów w publicznym obrocie. Wartość notowanych obligacji na koniec maja wyniosła 63,1 mld zł w porównaniu z 63,3 mld zł na koniec 2015 r. i 57,1 mld zł na koniec 2014 r.

Motorem napędowym tej części rynku były zawsze obligacje bankowe, które jednak stopniowo traciły na rzecz obligacji przedsiębiorstw. Bieżący rok jednak pokazuje wyraźne spowolnienie na rynku długu przedsiębiorstw, a wzrost na rynku obligacji banków komercyjnych nie zdołał pokryć jego efektów.

Obligacje nieskarbowe na catalyst, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, obligacje bankowe

Końcówka roku może być gorsza

28 nowych emitentów w 2015 roku przy wzroście emisji zaledwie o 5 szt. jednoznacznie wskazuje, że emitenci odwracają się od Catalyst. Chociaż w bieżącym roku – do maja – liczba emisji obligacji nie-skarbowych wzrosła o 16 szt., to w tym okresie wygasło ponad 30 emisji o łącznej wartości blisko 0,7 mld zł. W pozostałej części roku, ta liczba sięgnie ponad 60 emisji na łączną kwotę ponad 2 mld zł, z czego połowa tej kwoty przypada w równej części na jedynie dwóch emitentów – jeśli nie zrolują oni swoich obligacji, spadek jest nieunikniony.

09.07.2016 PG

Fot: Faiz Zaki/Shutterstock.com