google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Analiza rynku

Właściwe rozpoznanie rynku i otoczenia gospodarczego jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu każdego przedsięwzięcia. Z kolei brak danych i właściwej analizy środowiska biznesowego, w szczególności działań konkurencji naraża przedsiębiorstwo na wysoki poziom ryzyka, a w skrajanej sytuacji może doprowadzić do jego upadłości.

Analiza rynku to nie tylko typowe kwestie związane z otoczeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa na danym rynku, takie jak:

  • Sytuacja makroekonomiczna, czyli poziom i dynamika rozwoju gospodarki, stabilność cen, koszty wynagrodzeń, dostęp do kapitału i koszty finansowania, obciążenia podatkowe czy zmienność kursu walutowego.
  • Analiza potencjału rynkowego przedsiębiorstwa, która określa wartość rynku w wymiarze wartościowym i ilościowym, strukturę rynku i dynamikę jego wzrostu nie tylko historycznie, ale również w perspektywie długoterminowej.
  • Analiza konkurencji identyfikująca największych konkurentów przedsiębiorstwa, udziały w rynku poszczególnych graczy, ich wyniki finansowe oraz ofertę handlową i kanały dystrybucji.
  • Otoczenie regulacyjne w tym przepisy prawa bezpośrednio wpływające na jakość prowadzenia biznesu w analizowanej branży, wymagane certyfikaty i pozwolenia czy inne bariery wejścia na określony rynek.
  • Infrastruktura i środowisko, a przede wszystkim jakość infrastruktury i dostęp do niej w szczególności w zakresie transportu i energii, a niekiedy również surowców naturalnych, nieruchomości czy dostępu do wykfalifikowanej kadry pracowniczej. Co więcej, dla wielu przedsiębiorstw istotne są także uwarunkowania środowiskowe, nie tylko w zakresie przepisów o ochronie środowiska, ale także uwarunkowania klimatyczne i lokalizacja.

Odpowiednia analiza rynku, to przede wszystkim szereg danych i informacji właściwie zinterpretowanych, które dają przewagę organizacji nad innymi podmiotami konkurencyjnymi i pozwalają minimalizować ryzyko.