google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

ANALIZA

Szeroki zakres potrzeb managerów, właścicieli przedsiębiorstwa, czy też organów administracji państwowej, związany z procesem podejmowania decyzji w zakresie realizacji celów strategicznych, niejednokrotnie wymaga specyficznych analiz podmiotu lub otoczenia rynkowego. Nawet w przypadku standardowych opracowań, takich jak plan finansowy czy strategia długoterminowa, zawsze wymagane jest dostosowanie zakresu analiz do specyficznych potrzeb i cech analizowanej jednostki.

W zakresie specjalistycznych analiz ekonomiczno-finansowych realizujemy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) następujące usługi:

Due diligence w związku z transakcją przejęcia przedsiębiorstwa lub vendor due diligence na potrzeby przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży.

Analizy rynkowe, obejmujące analizę konkurencji, analizę otoczenia biznesowego, analizę otoczenia regulacyjnego oraz identyfikację ryzyka gospodarczego.

Plan restrukturyzacji w celu poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów gospodarczych i restrukturyzacji zadłużenia podmiotu.

Strategia komercjalizacji, realizowana w celu wyboru najlepszego scenariusza wprowadzenia innowacyjnego produktu lub technologii na rynek i czerpania z niego korzyści ekonomicznych w najbardziej optymalnej formie.

Test prywatnego inwestora (lub test prywatnego wierzyciela), którego celem jest ocena, czy realizowana transakcja ze środków publicznych nosi znamiona niedozwolonej pomocy publicznej.

Strategia internacjonalizacji polegająca na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z ekspansją firmy na rynki zagraniczne, w tym sporządzenie niezbędnych analiz rynkowych w tym zakresie.