Premia za ryzyko wielkości – 3 kwartał 2022

Premia z tytułu ryzyka wielkości stosowana w stopie dyskontowej według najnowszej aktualizacji za trzeci kwartał 2022 r. dla najmniejszych podmiotów, spadła do poziomu 7,2%. Najnowsza aktualizacja raportu przewiduje premię z tytułu wielkości dla:

  • mikro przedsiębiorstw, czyli podmiotów o kapitalizacji poniżej 59 mln zł w przedziale 4,7-7,2%,
  • małych przedsiębiorstw, czyli podmiotów o kapitalizacji 59-400 mln zł w przedziale 3,3-3,8%,
  • średnich przedsiębiorstw, czyli podmiotów o kapitalizacji 400-1100 mln zł na poziomie 1,4%.

Premia z tytułu ryzyka wielkości to parametr stosowany w wycenie podmiotów gospodarczych metodą DCF. Wycena spółki o niższej kapitalizacji wymaga zastosowania premii za ryzyko wielkości w stopie dyskontowej zgodnie z zasadą, że małe i średnie podmioty gospodarcze charakteryzują się wyższym ryzykiem działalności niż podmioty duże, o ugruntowanej pozycji na rynku. W związku z tym, jeżeli takie wskaźniki jak premia za ogólne ryzyko rynku kapitałowego i wskaźnik beta zostały oszacowane na podstawie notowań dla największych przedsiębiorstw, a wycenie podlega średnia, mała lub mikro firma, uzasadnione w wycenie dochodowej jest zastosowanie premii z tytułu ryzyka wielości.

Oszacowanie rekomendowanej premii za ryzyko wielkości jest realizowane na podstawie ryzyka zmienności cen akcji spółek giełdowych w dziesięciu grupach wielkości kapitalizacji dla mikro, małych i średnich podmiotów.

Zobacz raport: Premia za wielkość 3Q2022