google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Kontroling finansowy

Kontrola finansów to absolutna konieczność, szczególnie w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. Brak odpowiedniego podejścia do kwestii sprawozdawczości i rachunkowości zarządczej prowadzi w dłuższym terminie do utraty dynamiki wzrostu, a nawet bywa przyczyną pogorszenia wyniku finansowego. Aby temu zapobiec, oferujemy Państwu wsparcie w zakresie kontrolingu finansowego.

Usługi kontrolingu finansowego to oferta premium dla podmiotów obsługiwanych przez nas w zakresie rachunkowości. W ramach tej oferty zapewniamy selektywnie lub pakietowo następujące usługi:

  • Okresowe raporty sprzedażowe w zakresie i specyfice dostosowanej i uzgodnionej indywidualnie z Klientem. Raporty takie mogą obejmować szczegółową analizę struktury i dynamiki kosztów w różnych wymiarach (produktowym, wydziałowym, instytucjonalnym itd.).
  • Raport: Koszty pod kontrolą, obejmujący okresową, szczegółową analizę poniesionych kosztów działalności w różnych przekrojach wraz z propozycjami optymalizacji (racjonalizacji) wydatków.
  • Przygotowywanie sprawozdań zarządczych oraz sprawozdań w ustalonym zakresie zarówno dla organów kontrolno-nadzorczych, jak i  dla podmiotów zewnętrznych (GUS, banków, innych).
  • Opracowanie i wdrażanie procedur obiegu informacji finansowej w firmie, w tym opracowywanie i integracja wewnętrznych standardów sprawozdawczych.
  • Dostosowanie planów kont i systemów rachunkowości finansowej do potrzeb zarządczych.
  • Planowanie finansowe i budżetowanie, kontrola wykonania planów finansowych.
  • Bieżąca analiza i monitoring firmy w zakresie struktury majątku i kapitału, płynności finansowej, rentowności, efektywności gospodarowania oraz wpływu decyzji strategicznych na wartość firmy.