Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Firma

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. (dawniej Global Rating Sp. z o.o.), której przedmiotem podstawowej działalności są usługi: wyceny przedsiębiorstw, wyceny aktywów niematerialnych, usługi księgowe i specjalistyczne analizy ekonomiczno-finansowe, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000526483, NIP: 527-27-20-917, REGON: 147453510. Kapitał zakładowy w kwocie 35.000 zł pokryty w całości.

Skontaktuj się z nami