Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Kadry i płace

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej komunikacja z otoczeniem zaczyna się wewnątrz przedsiębiorstwa. Odpowiednie podejście do kapitału ludzkiego, w tym wysoka jakość obsługi własnych pracowników, przyczynia się nie tylko do budowania wizerunku stabilnego i rzetelnego partnera, lecz także może być źródłem dodatkowej motywacji zaangażowanego zespołu. To zaś wymiernie przekłada się na dynamikę rozwoju firmy i może stanowić jeden z czynników jej sukcesu.

Naszym celem jest pełna satysfakcja Państwa zespołu, dlatego kadry i płace w naszym wydaniu to kompleksowa obsługa spraw pracowniczych w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu firmy. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • Naliczanie wynagrodzeń, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, PFRON i FGŚP;
  • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • Przygotowanie i obsługa deklaracji ZUS, w tym obsługa zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych;
  • Przygotowywanie listy płac i innych wymaganych raportów płacowych;
  • Rozliczenia w zakresie podatku PIT i sporządzanie rocznych deklaracji w tym podatku;
  • Prowadzenie teczki pracowniczej, rejestru i planu urlopów oraz zaświadczeń pracowniczych.

Nasze sługi kadrowo-płacowe doskonale się uzupełniają z prowadzaniem pełnej księgowości w firmie i wsparciem kontrolingu finansowego.