Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Biznesplan

Biznesplan i ocena projektów inwestycyjnych

Realizacja projektów inwestycyjnych i nowych przedsięwzięć oraz potrzeba ich finansowania, stawia przed Inwestorami konieczność sporządzenia długoterminowych planów finansowych, które wymagają specjalistycznej wiedzy w zakresie modelowania finansowego, finansowania projektów inwestycyjnych i oceny opłacalności. Dlatego wspieramy naszych klientów w realizacji największych przedsięwzięć inwestycyjnych, realizując dla nich m.in. takie opracowania jak:

Biznesplan nowego przedsięwzięcia, który pozwoli na syntetyczne przedstawienie planowanych działań i w przejrzysty sposób przedstawi możliwości finansowe, ryzyka i opłacalność nowego biznesu.

Biznesplan połączenia podmiotów gospodarczych, który pozwoli zidentyfikować korzyści i ryzyka wynikające z połączenia spółek, pokaże efekty synergii wynikające z połączenia i optymalną strukturę organizacyjną skonsolidowanego podmiotu.

Biznesplan projektów budowlanych pozwalający na ocenę rentowności realizowanych inwestycji w nieruchomości komercyjne na potrzeby ich finansowania i oceny opłacalności.

Strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizacji inwestycji rozwojowych spółek działających w sektorze przemysłowym, handlowych, usługowym oraz w sektorze nieruchomości i nowych technologii.

Strategia wprowadzenia nowych produktów na rynek lub wejścia na nowe rynki zbytu z dotychczasowymi produktami, w ramach której sprawdzimy m.in. bariery administracyjne i potencjał nowego rynku.

Ocena projektów inwestycyjnych, niezbędne opracowanie w procesie decyzyjnym zwłaszcza dużych inwestycji wymagających zatwierdzenia przez organy korporacyjne w sformalizowanych strukturach biznesowych lub administracyjnych.