Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa (wycena firmy) w określonym celu

Nasza oferta obejmuje wycenę przedsiębiorstw na potrzeby transakcyjne, ewidencyjne i roszczeniowe. Do najczęstszych naszych realizacji należą:

  1. Wycena na potrzeby przejęcia lub połączenia przedsiębiorstw, w tym także ustalenie parytetu wymiany akcji lub udziałów łączących się spółek;
  2. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), akcji lub udziałów na potrzeby oszacowania wartości aportu;
  3. Wycena spółki na potrzeby sprawozdawcze, związane np. z ewidencją wartości godziwej posiadanych akcji lub udziałów spółki zależnej lub stowarzyszonej oraz wycena portfela funduszu inwestycyjnego typu PE/VC lub wycena FIZAN;
  4. Wycena przedsiębiorstwa w ramach testu prywatnego inwestora, przeprowadzona w celu określenia stopy zwrotu z inwestycji realizowanej ze środków publicznych;
  5. Wycena przedsiębiorstwa przejętego, w ramach testu na utratę wartości firmy przeprowadzonego zgodnie z MSR 36;
  6. Wycena spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i oszacowaniem wartości emitowanych akcji lub udziałów, a także wycena spółki w związku z pozyskaniem inwestora kapitałowego;
  7. Wycena pakietu mniejszościowego akcji lub udziałów związana z wykupem (umorzeniem akcji/udziałów) wspólników mniejszościowych, także w przypadku wykupu przymusowego w procesie tzw. wyciskania;
  8. Wycena zabezpieczenia w postaci akcji lub udziałów spółki, stanowiących zabezpieczenie zadłużenia, najczęściej emitowanych obligacji korporacyjnych;
  9. Wycena przedsiębiorstwa w sytuacjach konfliktowych, w związku z podziałem przedsiębiorstwa (wycena ZCP) lub na potrzeby procesowe;
  10. Wycena udziałów spółki na potrzeby podatkowe jak np. analiza cen transferowych

Wycena przedsiębiorstw w całym kraju

Wyceniamy spółki zlokalizowane w całym kraju i za granicą, należące do podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nasze zlecenia realizujemy m.in. dla przedsiębiorstw rodzinnych, grup kapitałowych czy podmiotów publicznych.

Wycena przedsiębiorstwa o różnej skali działalności i z wielu branż

Nasze doświadczenie obejmuje wycenę zarówno najmniejszych podmiotów gospodarczych (wycena firmy jednoosobowej), znajdujących się w fazie start-up, jak i pracę dla przedsiębiorstw największych w swojej dziedzinie. Nasi eksperci mają doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym, usługowym, handlowym, finansowym oraz sektorze nowych technologii.