Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

RACHUNKOWOŚĆ

Biuro rachunkowe FinancialCraft świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie ksiąg rachunkowych przeznaczone dla każdego rodzaju przedsiębiorstw na terenie Polski oraz dla podmiotów zagranicznych działających na terenie całego kraju. Oprócz standardowych rozwiązań, dostarczamy w indywidualnie uzgodnionym zakresie usługi rachunkowości finansowej i sprawozdawczości zarządczej. Naszym celem jest budowanie wartości przedsiębiorstw naszych Klientów w oparciu o partnerskie relacje i wspólne korzyści.

Nasze usługi w zakresie rachunkowości obejmują w szczególności:

  • Usługi księgowe dla małych i dużych przedsiębiorstw, oparte zarówno na systemach uproszczonej, jak i pełnej księgowości, wraz z obsługą rozliczeń podatkowych;
  • Obsługa kadr i płac, obejmująca kompleksowe wsparcie w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, w tym także w kwestiach ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego;
  • Usługi kontrolingu finansowego, które mogą obejmować pakiet standardowy lub indywidualnie uzgodnione pojedyncze usługi w zakresie raportowania i optymalizacji sprzedaży, wydatków i wierzytelności;
  • Doradztwo w zakresie rachunkowości przeznaczone dla służb księgowych, obejmujące wsparcie w prowadzeniu ksiąg, opracowaniu odpowiedniej dokumentacji, wykonywaniu sprawozdawczości finansowej i przeprowadzeniu różnorodnych operacji gospodarczych.