Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena instrumentów finansowych

Wycena instrumentów finansowych wymaga zastosowania skomplikowanych modeli matematycznych, co może pociągać za sobą konieczność zastosowania różnorodnych narzędzi analitycznych. Nasza oferta obejmuje wycenę instrumentów pochodnych zarówno na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jak i realnego zastosowania w ramach strategii zabezpieczeń przed ryzykiem rynkowym i finansowym.

W zakresie wyceny instrumentów finansowych oferujemy następujące usługi:

  • Wycena warrantów subskrypcyjnych,
  • Wycena opcji menadżerskich,
  • Wycena kontraktów terminowych typu: forward,
  • Wycena swapów procentowych (IRS) i podobnych,
  • Wycena innych instrumentów pochodnych na instrumenty finansowe i towarowe,
  • Wycena poręczeń i gwarancji,
  • Wycena innych aktywów i zobowiązań warunkowych.