google-site-verification=_DWPNPXQSvIAuk_yOkjs4-N8RCAtnCCT95quX5K7in
Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Premia za kontrolę i dyskonto za brak kontroli

Premia za kontrolę Premia za kontrolę to nadwyżka wartości przedsiębiorstwa (kapitału własnego spółki), którą inwestor kapitałowy jest skłonny zapłacić za przejęcie udziału większościowego we własności przedsiębiorstwa. Ponieważ posiadanie udziału większościowego (kontrolnego) wiąże się z określonymi korzyściami dla właściciela przedsiębiorstwa, szczególnie przy wycenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa, należy ustanowić dodatkową korektę z tytułu wyceny pakietu kontrolnego. Podstawowe…

Read More »