Wycena firmyUsługi rachunkowościStrategiczne analizy biznesowe

Wycena firmy

FinancialCraft realizuje wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych m.in. na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

Read More

Usługi rachunkowości

FinancialCraft to także biuro rachunkowe świadczące usługi rachunkowości, kadry i płace dla przedsiębiorstw w całej Polsce i spółek zagranicznych.

Read More

Strategiczne analizy biznesowe

Wymagane lub pomocne zwłaszcza w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych czy ekspansji na nowe rynki (geograficzne lub produktowe). Realizujemy także przedsięwzięcia komercjalizacji innowacyjnych produktów lub technologii oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Read More

Wycena spółki na potrzeby aportu

aport do spółki, wycena aportu

Każde przedsiębiorstwo (w tym zorganizowana część przedsiębiorstwa) oraz akcje i udziały spółki kapitałowej mogą być przedmiotem aportu do spółki prawa handlowego. Żeby skutecznie wnieść aport, należy określić jego wartość. Wycena aportu do spółki akcyjnej Wycena przedsiębiorstwa będącego wkładem niepieniężnym do spółki akcyjnej powinna zostać przeprowadzona w wartości godziwej. Wycena przedsiębiorstwa jest bowiem częścią planu założycieli…

Read More »

Rentowność obligacji skarbowych krajów UE

Rośnie rentowność obligacji Włoskich, Grecja odzyskuje wiarygodność, strefa euro ma się dobrze, w Polsce na poprawę jeszcze poczekamy. Chociaż Europa w ostatnim czasie została dotknięta kilkoma kryzysami, a napięcia wewnątrz Unii nie maleją, wiarygodność strefy euro wciąż utrzymuje się na stosunkowo dobrym poziomie. Takie wnioski można wyciągnąć z analizy rentowności 10-letnich obligacji skarbowych krajów Unii…

Read More »

Spada rentowność obligacji skarbowych – maj 2017

rentowność obligacji skarbowych,

Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu DS0726 w maju utrzymywała się gównie w okolicy 3,3%. Dopiero na koniec miesiąca rentowność tych obligacji wyraźnie spadła do najniższego poziomu w tym roku. Spadek był dosyć istotny i wyniósł 0,14 pkt proc. w porównaniu do końca miesiąca poprzedniego. Tegoroczne minimum ustaliły także obligacjom 2- i 5-letnie, których…

Read More »

Obligacje skarbowe – kwiecień 2017

rentowność obligacji skarbowych,

Rentowność obligacji skarbowych – kwiecień 2017Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu DS0726 w drugiej połowie kwietnia znalazła się po raz pierwszy od listopada 2016 r. poniżej rentowności obligacji 30-letnich, ustanawiając pięciomiesięczne minimum. Tendencja spadkowa towarzyszyła również obligacjom 2- i 5-letnim, których rentowność nieznacznie obniżyła się w porównaniu z końcem miesiąca ubiegłego. Z kolej, niezmienność…

Read More »

Spada liczba obligacji zabezpieczonych na Catalyst

obligacje zabezpieczone

Coraz mniejsza liczba obligacji przedsiębiorstw emitowanych na rynku Catalyst to papiery zabezpieczone. W 2015 r. spadek liczby nowo wyemitowanych przez przedsiębiorstwa obligacji (które zostały następnie wprowadzone na Catalyst) wyniósł 21%, z czego o 30% spadła liczba emisji zabezpieczonych. Liczba nowych emisji z 2015 r. zabezpieczonych obligacji przedsiębiorstw wprowadzonych do obrotu wyniosła zaledwie 28 szt. Emisji…

Read More »

Marże procentowe obligacji na Catalyst w 2015

Średnia marża procentowa obligacji przedsiębiorstw notowanych na Catalyst nadal spada. Marże obligacji bankowych w miarę stabilne. Obligacje spółdzielcze i komunalne w niełasce inwestorów. Spadają marże procentowe obligacji przedsiębiorstw Marża procentowa, stanowiąca wynagrodzenie inwestorów za ryzyko inwestycji w obligacje na rynku pierwotnym i koszt obsługi zadłużenia dla emitentów – w 2015 r. kontynuuje trend spadkowy na…

Read More »

Zwalniają obligacje nie-skarbowe na Catalyst

Tylko 8 nowych podmiotów zdecydowało się w pierwszej połowie 2016 r. na wprowadzenie emitowanych obligacji na rynek Catalyst. W całym 2015 roku ta liczba wyniosła 28 a rok wcześniej 53. Tendencja rynku wyraźnie słabnie. Ponad dwukrotnie spadła liczba nowych emitentów obligacji nie-skarbowych na Catalyst w 2015 r., a liczba wszystkich emisji na koniec roku wzrosła…

Read More »

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn